Tumblelog by Soup.io
  • tojika4
  • kelu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

6931 60e1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
6999 d77a 500
Persian Gulf of Tonkin
Reposted fromregcord regcord vianaich naich
6896 2673
big think emoji
I just want an Alma t-doll from this event.
2738 a1fb
Reposted fromh00t h00t viatytek tytek
4084 ae5d 500
Reposted fromxanth xanth viapwg pwg
Której części "one of the reasons" nie rozumiesz, że tak cie dupa piecze? wyexp sobie czytanie ze zrozumieniem bo blado

Dla wyjaśnienia, cykanie zdjęć usprawnia i ułatwia do absolutnego zera kopiowanie materiału ale jak wszędzie, coś za coś + bezlitosne konsekwencje dla obojętnych, to ułatwienie kompletnie pomija pewne ośrodki i systemy zapamiętywania w systemu nerwowego, podobnie jest z pisaniem na cyfrowej klawiaturze, trochę lepiej na analogowej. Na swoim przykładzie wiem, że istnieją ludzie którzy nie są w stanie zapamiętać dużo jeśli sami tego wcześniej nie zapisali, foty to nie sprytna ucieczka ino odkładanie nieuniknionego w czasie, oznaka słabości without virtue, zmora studenciaków z której popełniają potem żałosne memy; bez odbioru
Reposted fromregcord regcord
6878 7735 500

June 16 2019

6070 d3d4
Reposted byOhSnapv3bsotonietakoskizupkazproszkusucznikpenispenispenislolnaichckisbackthor7ojanuschytrusOhSnap
5741 cf2e 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
5732 26c3 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
5725 99c5
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
5723 c2a4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
5709 d35c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
5710 f658 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaOhSnap OhSnap
5651 1dc7 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
6065 2b3d 500
Reposted byjanuschytrus januschytrus
5225 139c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viatytek tytek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl